Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

Ogłoszenia

24 kwietnia 2019 09:18 | Ogłoszenia

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Regulamin Szczęśliwego Numerka[1]

  1. Szczęśliwy Numerek jest losowany przez koordynatora wybranego przez Samorząd Uczniowski.
  2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
  3. W losowaniu biorą udział uczniowie klas: IV – VIII.
  4. Każdego dnia nauki przed pierwszą lekcją losowany jest inny numerek.
  5. Numery są losowane od 1 do 21, aż do wyczerpania puli.
  6. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numer, to traci możliwość wykorzystania go.
  7. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony z:

a)     odpowiedzi ustnej podlegającej ocenie;

b)    pisania niezapowiedzianej kartkówki.

Uwaga: Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

  1. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

a)     pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek;

b)    wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniany;

c)     aktywnego udziału w lekcji;

d)    wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

  1. Informacja o Szczęśliwym Numerku jest zamieszczana przy wejściu do szkoły na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

 

 

                                                                       Opracowali: Samorząd Uczniowski

                                                                                               oraz opiekunowie

 [1] www.xvlo.gda.pl.numerek

Przeczytano: 164 razy. Wydrukuj|Do góry