Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

Aktualności

30 stycznia 2019 14:09 | Aktualności

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

5 lutego 2019 to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu.  Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest „DZIAŁAJMY RAZEM”.

Nasza szkoła również włącza się w tę akcję.

5 LUTEGO 2019 r. OBCHODZIMY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
NA CAŁYM ŚWIECIE

 

U NAS W SZKOLE CAŁY LUTY BĘDZIE POŚWIECONY TEJ TEMATYCE

 

Odbędą się konkursy, pokazy filmów, pogadanki i inne działania informacyjne

na początek

CIEKAWY KONKURS!!!

Weź udział w szkolnym konkursie na prezentację multimedialną lub pracę plastyczną promującą Dzień Bezpiecznego Internetu.

Przygotuj prezentację multimedialną  lub animację promującą Dzień Bezpiecznego Internetu lub pracę plastyczną w dowolnym formacie dowolną techniką.

 

„Działajmy razem”

 

CELE KONKURSU
1. Zwrócenie uwagi, na fakt, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie.
2. Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania innych użytkowników sieci Internet i respektowania ich praw.
3. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
4. Popularyzacja umiejętności posługiwania się grafiką komputerową.
5. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik grafiki komputerowej i technologii informacyjnej.
6. Promowanie uzdolnionych informatycznie oraz plastycznie i kreatywnie uczniów naszej szkoły.

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Zespołu Szkół w Dąbiu.

2. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie samodzielnie prezentacji multimedialnej lub animacji promującej hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu lub wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.
3. Kryteria brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców konkursu:
-ciekawy pomysł,
-prezentowane treści/hasła,
-ogólne wrażenie (siła ekspresji).
4. Praca powinna zawierać dane wykonawcy:

 • imię i nazwisko autora,
• klasa

Stanowi on potwierdzenie samodzielnego wykonania pracy.
5. Termin oddania prac:

a)     Prace multimedialne – do 8 lutego 2019r. (piątek) do nauczycieli informatyki, Pani Marzeny Ciołek lub pedagoga szkolnego,

b)    Prace plastyczne - do 7 lutego 2019r. (czwartek) do pedagoga szkolnego lub wychowawców

6. Termin ogłoszenia wyników: po feriach.
7. Konkurs jest jednoetapowy;
8. Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja konkursowa;
9. Za wyróżnione prace autorzy otrzymają ocenę celującą bądź bardzo dobrą z informatyki, zajęć komputerowych lub plastyki.
10. Decyzja komisji jest ostateczna.
11. Informacje o nagrodzonych autorach prac znajdą się w szkolnym serwisie www.
12. Uczestnik zgłaszając się do konkursu akceptuje niniejszy regulamin.

 

OPRÓCZ POWYŻSZYCH KONKURSÓW ODBĘDĄ SIĘ RÓWNIEŻ:

 

 5 LUTEGO – WYKONANIE PLAKATÓW PRZEZ KLASĘ I, II i III NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE.

- KONKURS WIEDZOWY DLA UCZNIÓW KLAS I – III.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez pedagoga szkolnego.

 

 

-QUIZ WIEDZOWY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE

-KONKURS WIEDZOWO-PRAKTYCZNY NA NAJLEPSZEGO INFORMATYKA
W SZKOLE,

Zgłoszenia do obydwu konkursów należy kierować do p. Michała Pyrko

UWAGA! ILOŚĆ UCZESTNIKÓW KONKURSÓW OGRANICZONA!

 

 

 

Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele informatyki

Pedagog szkolny,

Pani Marzena Ciołek

Przeczytano: 145 razy. Wydrukuj|Do góry