Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

Aktualności

29 maja 2017 08:32 | Aktualności

Uroczystość 100- lecia Szkoły Podstawowej w Dąbiu

Jubileusz 100- lecia to niezwykła uroczystość, która miała miejsce w dniu 20 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im .Wandy Chotomskiej w Dąbiu, która obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół.

Obchody tej wyjątkowej rocznicy rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbiu, koncelebrowaną przez proboszcza tutejszej parafii Ks. Antoniego Sulicha wraz z kapłanami związanymi w przeszłości z dziejami parafii i szkoły, Ks. Kanonikiem Antonim Pietruszką i Ks. Kapelanem Piotrem Oskrobą.

Dalsza część tej szczególnej uroczystości  odbyła się w budynku Zespołu Szkół w Dąbiu. Zaproszeni goście, przedstawiciele społeczności szkolnej, mieszkańcy Dąbia i Żdżar wzięli udział w okolicznościowej akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej. Jak zwykle w najważniejszych dla szkoły w Dąbiu wydarzeniach  młodzież tradycyjnie powitała gości polonezem. Prowadzący obchody: p. Renata Bieniek- nauczycielka szkoły w Dąbiu oraz p. Krzysztof Fornal- absolwent szkoły, obecny radny powiatu łukowskiego, wygłosili słowo wstępne i poprosili o zabranie głosu dyrektora szkoły p. Jacka Kicińskiego, który w swoim przemówieniu powitał przybyłych gości.

Swoją obecnością na uroczystości 100- lecia zaszczycili między innymi: p. Ewa Chotomska- córka patronki szkoły Wandy Chotomskiej, Ks. Proboszcz Antoni Sulich, Ks. Kanonik Antoni Pietruszka, Ks. Kapelan Piotr Oskroba. p. Krzysztof Głuchowski- poseł na Sejm RP, p. Stanisław Gogacz- senator RP, p. Marek Kopeć- radny sejmiku wojewódzkiego, p. Janusz Kozioł  starosta powiatu łukowskiego,  , p. Eugeniusz Pelak- lubelski wicekurator oświaty, przedstawiciele władzy Gminy Łuków na czele z wójtem gminy p. Mariuszem Osiakiem, i przewodniczącym rady gminy p. Tadeuszem Federczykiem, p .Kazimiera Goławska- była wójt gminy, p. Grzegorz Uss- nadleśniczy nadleśnictwa Łuków, p. Ryszard Gregorczyk- prezes wojskowego koła łowieckiego „Przyszłość”, p. Teresa Sierociuk- emerytowana dyrektor  szkoły, radni Gminy Łuków,  dyrektorzy placówek oświatowych w Gminie Łuków, obecni i emerytowani pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie oraz absolwenci. Przez zaproszonych gości zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia połączone z gratulacjami tak zacnego jubileuszu.

Wyjątkowo uroczystą chwilę stanowiło odsłonięcie i poświęcenie  tablicy pamiątkowej ufundowanej przez pracowników szkoły,  z  udziałem  zaproszonych gości.

Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna w wykonaniu uczniów, mająca na celu prezentację 100- letniej historii szkoły podstawowej oraz jej dorobku. Inscenizacja na podstawie twórczości patronki szkoły Wandy Chotomskiej, piosenki patriotyczne, występy taneczne, recytacje oraz wspomnienia absolwentów były przyjmowane gromkimi brawami przez uczestników tego niezwykłego wydarzenia. Ten zacny jubileusz stał się szczególną okazją, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na minione 100 lat historii szkoły.

Słodkim akcentem na pożegnanie był jubileuszowy tort, do skosztowania którego zostali zaproszeni wszyscy zgromadzeni na  uroczystości. Następnie organizatorzy jubileuszu zaprosili przybyłych gości do zwiedzania ekspozycji fotografii przedstawiających historię szkoły. Zostały także wyeksponowane kroniki szkolne oraz Księga Gości. Na pamiątkę spotkania gospodarze imprezy wręczyli przybyłym gościom  długopisy, pocztówki i foldery specjalnie przygotowane na tę niezwykłą okazję.

Uroczystość stulecia szkoły była świetną okazją do wspomnień, licznych spotkań po latach oraz podróżą sentymentalną w przeszłość .

Opracowały: M. Brewczyńska i A. Pniewska

Relacja z uroczystpści:

http://www.lukow24.pl/wiadomosci/wydarzenia/szkola-w-dabiu-ma-juz-100-lat,p94480185

http://telewizja.lukow.pl/12915/100-lat-szkoly-w-dabiu/

http://www.starostwolukow.pl/news/2614

http://ias24.eu/aktualnosci,gmina-lukow-stulecie-szkoly-w-dabiu,17307.html

 http://telewizja.lukow.pl/13475/100-lat-szkoly-w-dabiu-2/

 


Przeczytano: 891 razy. Wydrukuj|Do góry