Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

Aktualności

30 czerwca 2016 09:06 | Aktualności

Zielona Szkoła 2016

Zielona szkoła  to forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia. Ma spełniać określone cele dydaktyczno – wychowawcze i integracyjne. Uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty, niż nauka w szkolnej ławce. Dlatego też 16 czerwca 2016 roku z samego rana wyruszyliśmy w podróż. Nasze miejsce zakwaterowania to Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Afor” w Borkowie.

Wyjazd na Zieloną szkołę był jednym z założeń programu ekologicznego „Żyj w zgodzie z przyrodą” realizowanego w  ramach przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w placówkach Gminy Łuków” w 2016 roku dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy  o ekosystemie leśnym, różnorodności fauny i flory lasu oraz uzyskanie nowych informacji o ekosystemie Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Sandomierskiej.

Program zielonej szkoły był bardzo atrakcyjny  bo wypełniony różnymi atrakcyjnymi zajęciami, spacerami i zabawami. Nikt nie mógł narzekać na nudę. Uczniowie podczas pieszych wędrówek mieli okazję zobaczyć rumowiska skalne zwane gołoborzami oraz legendarne pomniki przyrody tj. Dąb Bartek, Buk Jagiełło czy rezerwat geologiczno-przyrodniczy Kadzielnia - pozostałość dna morza sprzed 380 mln lat w Kielcach mieście zwanych "największym muzeum geologicznym pod gołym niebem" oraz rezerwat przyrodniczy „Krzemionki Opatowskie”.  Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie dla potrzeb naukowych i dydaktycznych stanowisk występowania wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych, związanych głównie z ciepłolubnymi i wapieniolubnymi zbiorowiskami zaroślowymi i murowymi. W Górach Pieprzowych podziwialiśmy prastare łupki kambryjskie ze sporadycznymi przeławiceniami kwarcytów, piaskowców i zlepieńców środkowokambryjskich. A pobyt w Parku etnograficznym w Tokarni pozwolił nam na porównanie  drewnianej architektury dawnych wsi i miasteczek regionu świętokrzyskiego z naszym regionem. Zaś Chłop Świętokrzyski i mieszkańcy Osady  Średniowiecznej nakreślili nam obraz życia codziennego naszych przodków.

 W  samym środku Puszczy Jodłowej oprócz walorów przyrodniczych mogliśmy podziwiać klasztor benedyktyński oraz zobaczyć eksponaty fauny i flory w Muzeum Przyrodniczym na Łysej Górze. Ze szczytów wzniesienia  rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Świętokrzyski Park Narodowy bogaty w liczne skałki, jaskinie i wąwozy lessowe. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła nam również Jaskinia Raj bogata w stalaktyty, stalagmity i inne formy naciekowe tworzące niepowtarzalny klimat tego miejsca. Tuż obok jaskini w Centrum Neandertalczyka mieliśmy okazję zobaczyć replikę mamuta w naturalnych rozmiarach ale również multimedialne prezentacje i filmy przedstawiające inscenizacje z polowań i życia codziennego naszych przodków.

Podczas zielonej szkoły uczniowie brali udział w żywej lekcji historii na zamku w Chęcinach czy w zbrojowni w Sandomierzu- mieście położonym  na siedmiu wzgórzach, poprzecinanych lessowymi wąwozami, którymi mieliśmy okazję przejść.  W drodze do Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, o którym sam poeta pisał „Oblęgorek oczarował mnie zupełnie, mało jest w Królestwie Polskim wiosek tak pięknie położonych…”, zwiedziliśmy ruiny huty żelaza „Józef” w Samsonowie. Ruiny te są jednym z najciekawszych zabytków Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Pod koniec naszego pobytu dotarliśmy do Ćmielowa. Zwiedzaliśmy starą części fabryki, gdzie obejrzeliśmy film przedstawiający  poszczególne procesy powstawania porcelany wewnątrz zabytkowego pieca. Każdy z nas nauczył się odróżniać porcelanę od fajansu.

 Dzieci oprócz codziennych zajęć dydaktycznych uczestniczyły w konkursach, zabawach sportowych i dyskotece. Nie zabrakło takich atrakcji jak warsztaty z kowalstwa i garncarstwa, strzelanie z łuku, tworzenie figur z siana czy wspinaczka w parku linowym.

Pobyt na zielonej szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Ukazanie walorów przyrodniczych Regionu Świętokrzyskiego wzbogaciło uczniów o nową wiedzę i wrażenia, które oddziaływają również emocjonalnie, uczą poznawać oraz szanować przyrodę ojczystą. Dzieci, które wyjechały na zieloną szkołę uczyły się samodzielności, samokontroli i samooceny. W trakcie trwania zajęć poznawały słabe i mocne strony swojej działalności. Czas minął bardzo szybko i choć niektórzy nie raz uronili łzę z tęsknoty za rodzicami, ciężko było nam wyjeżdżać. Do domu wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni.

Przeczytano: 581 razy. Wydrukuj|Do góry