Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

Aktualności

02 czerwca 2016 10:55 | Aktualności

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

W roku szkolnym 2015/2016 przedszkolaki z grupy „ Muchomorki” i uczniowie klasy I przystąpiły do realizacji przedszkolnego programu                                            antynikotynowego ,,Czyste powietrze wokół nas” organizowanego przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Łukowie, pod patronatem  Państwowej     Inspekcji Sanitarnej . Program był adresowany zarówno do dzieci jak i ich rodziców.

                   Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu poprzez list wręczany każdemu rodzicowi.

Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:

  1. Co i dlaczego dymi?
  2. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  3. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?
  4. Jak unikać dymu papierosowego?
  5. Nie pal przy mnie.

 

W ramach zajęć, podczas spaceru dzieci miały okazję obserwować źródła i rodzaje dymów w najbliższym środowisku. Poszukiwały przyczyn wydobywania się dymu oraz określały ich rodzaje na podstawie ilustracji oraz własnych doświadczeń.   Swoje spostrzeżenia i wiadomości z zapałem przedstawiły w pracach plastycznych „Co i dlaczego dymi”. W czasie zabaw dzieciom towarzyszył, Dinuś którego słuchały zaciekawieniem. Dzięki jego opowieściom dowiedziały się o szkodliwości dymu papierosowego, o miejscach, w jakich mogą być narażone na dym i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.  Dzieci kolorowały postać Dinusia i wesoło bawiły się przy piosence „ Zielony Dinek”.  Na zakończenie projektowały własny znaczek "Nie pal przy mnie", który zaniosły do swoich domów. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zapałem uczestniczyły w zajęciach. Dzięki temu programowi dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy.

Opracowała: Wiesława Kaczor

Przeczytano: 557 razy. Wydrukuj|Do góry

"Czyste powietrze"