Zespół Szkół w Dąbiu
http://dabie.gminalukow.pl

22 czerwca 2020 08:42 | Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

W związku z trwającym nadal stanem epidemiologicznym w kraju i zaostrzonym rygorze sanitarnym uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się inaczej niż zazwyczaj. 

Rozdanie świadectw dla poszczególnych klas odbędzie się na sali gimnastycznej w następujących godzinach: 

  1. 9.00 – 9.30 klasa I  

  1. 9.45 - 10.15  klasy II i III 

  1. 10.30 - 11.00  klasy IV  i V 

  1. 11.15 - 11.45 klasy VIa i VIb 

  1. 12:00 – 12:30 klasy VII i VIII 

 

Do szkoły wchodzimy wejściem głównym, natomiast wychodzimy wejściem bocznym przy sali gimnastycznej. 
Ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa w uroczystości na sali mogą wziąć udział tylko uczniowie.  
Podczas pożegnania uczniów klasy 8, przewidziany jest udział 2 przedstawicieli Rady Rodziców.  

W trakcie uroczystości sala będzie wietrzona, a w przerwach przeprowadzimy dezynfekcję wejść. 

Prosimy wszystkich o nie gromadzenie się oraz zachowanie bezpiecznych odległości na placu szkolnym przed i po uroczystości. 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.  

Uczestnictwo w uroczystości zakończenia roku szkolnego jest dobrowolne - decyzję podejmują rodzice. 

Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego, będą mogli to zrobić w dniach 29 i 30 czerwca w godzinach od 8.00 do 13.00 w sekretariacie szkoły. 

  

Dyrektor Zespołu Szkół 

w Dąbiu