Zespół Szkół w Dąbiu
http://dabie.gminalukow.pl

15 listopada 2019 13:06 | Aktualności

Koncert Małej Orkiestry Dni Naszych

15 listopada uczniowie ze starszych klas uczestniczyli w koncercie profilaktycznym pod tytułem : „Hejt i mowa nienawiści wśród młodzieży”, a przedszkolaki i dzieci młodsze wysłuchały montażu słowno- muzycznego na temat „Mądrości dla małych gości”.

Koncert ten to edukacja i profilaktyka poprzez piosenki. Uczniowie otrzymali konkretne wskazówki i rady co robić, i czego nie robić, aby poradzić sobie z współczesną chorobą cywilizacyjną jaką jest hejt. A młodsi poznali zasady zdrowego, mądrego i ekologicznego życia oraz uświadomili sobie, że smartfon nie jest „pępkiem świata”.