Zespół Szkół w Dąbiu
http://dabie.gminalukow.pl

12 kwietnia 2019 13:17 | Aktualności

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ezamin odbędzie się zgodnie z harmonogramem. W związku z tym uczniowie klasy 8 przychodzą w poniedziałek, wtorek i środę (15-17 kwietnia) na godz. 8:15.

Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory  tj. :

a. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych)

b. w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali . Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną).

Zdających obowiązuje strój galowy.

 

w-ce dyrektor Renata Bieniek