Podręczniki

Tytuł: „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła”

Autor: Cz. Cyrański, J. Faliszewska

Wydawnictwo: Mac Edukacja

Ksiażki dla klas I-III

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna