Kadra

Renata Bieniek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: matematyka, oligofrenopedagogika

wicedyrektor