Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków

 dscn2067.jpg [150x113] dscn2070.jpg [150x113] dscn2071.jpg [150x113]

dscn2077.jpg [300x225]Od września bieżącego roku w naszej szkole najmłodsi uczniowie biorą udział w realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  Projekt realizowany jest w 12 szkołach podstawowych na terenie gminy. Realizowany będzie do 30 czerwca 2012 roku.

W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz plastycznych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Lekcje te uwzględniają indywidualną pracę z dzieckiem dostosowaną do potrzeb i możliwości w celu wspierania jego osobistego rozwoju, sprawności fizycznej oraz artystycznej, twórczej pracy. Zajęcia prowadzone są przez panią Wandę Świder i Iwonę Pudło. Dzieci uczestniczą w nich z zaangażowaniem i zainteresowaniem.