Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

IX. Procedura w przypadku osoby obcej na terenie szkoły.

IX. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku osoby obcej na terenie szkoły

 

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą.

 

1)    Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu.

2)    W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliże pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej.

3)    W innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego,

4)    W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc i zawiadomić policję. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.