Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

Va. Procedury - gdy zostanie znaleziona w szkole substancja niewiadomego pochodzenia

Va. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk lub wiadomo mu, że na terenie szkoły przebywają osoby oferujące, nakłaniające do używania lub rozprowadzające wśród uczniów środki odurzające.

 

1)  Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję i miejsce, w którym znaleziono substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.

2)  Próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

3)  Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.

4)  Po przyjeździe policji niezwłocznie należy wskazać zabezpieczone miejsce oraz przekazać wszelkie informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.