Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju

Drogą twórczego rozwoju …

W okresie od 1 września 2008r. do 31 sierpnia 2012r. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Dąbiu uczestniczy w projekcie „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Bierze w nim udział ogółem 56 Szkół Podstawowych z czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów klas piątych i szóstych w trzech zakresach:

 

  • świadomość i ekspresja kulturalna,
  • umiejętności matematyczno-przyrodniczo/techniczne,
  • porozumiewanie się w językach obcych, szczególnie w obszarze techniki i matematyki.

 

W ramach projektu uczniowie klasy V i VI uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych
w wymiarze pięciu godzin tygodniowo dla każdej z klas.

Zajęcia prowadzą przeszkoleni ( także w ramach realizacji projektu) nauczyciele:

Iwona Alberska, Iwona Czajka, Renata Bieniek, Beata Goławska oraz Wanda Świder.

Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań,  pogłębiania  wiedzy
i doskonalenia umiejętności. Dodatkowymi celami projektu obok nabycia kompetencji kluczowych są również:

  • doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji projektów,
  • wykształcenie umiejętności przezwyciężania strachu i tremy,
  • uwolnienia spontanicznej ekspresji dzięki zdobyciu wiedzy i kontaktom- również ponadregionalnym,
  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów o swoim i innych regionach kraju.

W trakcie realizacji projektu finansowane i organizowane są także atrakcyjne wycieczki. Uczniowie klas piątych oprócz zwiedzania zabytków Warszawy, mieli okazję w czerwcu 2009r. wziąć udział w spektaklu operowym zorganizowanym przez Teatr Wielki w Warszawie pt. „W krainie czarodziejskiego fletu”, zaś w  czerwcu 2010r. – gościła ich Filharmonia Narodowa. Uczestnicy projektu pojadą w czerwcu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Z udziału w projekcie płynie wiele korzyści, po pierwsze uczniowie otrzymują wszystkie materiały, które wykorzystują do tworzonych przez siebie prezentacji, każdego roku uczestniczą w dwóch darmowych wycieczkach, otrzymali plecaki oraz piórniki z podstawowym wyposażeniem. Praca uczniów i nauczycieli jest kontrolowana. Uczniowie piszą testy „na wejściu" i „na wyjściu" w celu zbadania poziomu kompetencji i przyrostu wiedzy i umiejętności. W każdym semestrze odbywają się wizyty monitorujące realizowane przez specjalistyczną firmę działającą na zlecenie Akademii Podlaskiej.

Uczniowie podejmują inicjatywy ponadregionalne, przystępują do festiwali i olimpiad na poziomie szkolnym, wojewódzkim i ponadregionalnym. Udział w projekcie jest wyjątkową okazją do doskonalenia, kształcenia i rozwijania dodatkowych umiejętności.

 

Obecnie realizowane są projekty:

- w ramach kompetencji matematyczno – przyrodniczo/technicznych w klasie VI „Podróż za jeden uśmiech”, zaś w klasie V „Wiosna, lato”.

- w ramach kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej w klasie VI „Piękna nasza Polska cała”, w klasie V „Wielkanoc”.

 

Opracowanie: Iwona Alberska